Inicjatywy

PREZENTACJA!!!

JAWNOŚĆ, PROFESJONALIZM, NIEZALEŻNOŚĆ, MASOWOŚĆ, BEZPOŚREDNIOŚĆ

Prezentacja napisana 24.12.2009r.przed rejestracja w KRS

Jest to prezentacja powstającej organizacji.

Prosimy o uważne przeczytanie całej prezentacji w podanej kolejności!!!

Nazwa:

Obywatelskie Stowarzyszenie Obrony Praw Życia i Zdrowia Publicznego „Obrona Obywatelska”

Stowarzyszenie wcześniej reklamowało się pod nazwa „Ogólnopolskie stowarzyszenie inicjatyw obywatelskich”

Wstępna Charakterystyka Organizacji:

Ogólnopolskie formalnie zarejestrowane stowarzyszenie z uprawnieniami pożytku publicznego. Organizacja pozarządowa.

Organizacja o potencjale międzynarodowym, działająca i skupiająca się na problemach w Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie zajmuje się:

·     Edukacją i informowaniem społeczeństwa o zjawiskach i zagrożeniach nie podejmowanych w mediach powszechnych,

·     Ochroną i promocją zdrowia;

·     Ochroną i promocją naturalnego środowiska;

·     Ochroną praw mieszkalnych, obywatelskich, promocją wolności obywatelskich i wolnego wyboru na każdej płaszczyźnie życia społecznego i gospodarczego;

·     Planowaniem przestrzennym;

·     Promocją dyplomacji między narodami, idei pacyfistycznych, promocją nowego prawa imigracyjnego(ochrona dóbr materialnych i duchowych świeckiej Europy);

·     Promocja pluralizmu religijnego, równouprawnienia i ochrony wierzeń i religii przy jednoczesnym rozdziale praw religijnych od świeckich(rozdział kościoła od państwa, ochrona europy od Islamizacji Europy);

·     Rozwój sektora pozarządowego, jego zjednoczenie i współprace;

·     Promocją nowych technologii ekologicznych i energooszczędnych;

·     Walką z monopolem energetycznym i z archaicznym prawem obowiązujących do dziś, wbrew postępowi technologicznemu umożliwiającemu znaczne ograniczenie lub całkowitą niezależność od wielkich korporacji energetycznych(niezależność od ropy, gazu, węgla);

·     Walką z ponadnarodowymi korporacjami i ich kryminalną działalnością;

·     Walką z obecnym kształtem Unii Europejskiej, z jej zbyt nadmierną unifikacją przekształcającą sie w jedno wielkie mocarstwo, z jednym językiem, „kulturą” i administracją; co z kolei prowadzi do niewolnictwa narodowego i utraty naszego dziedzictwa kulturowego;

·     Promocją reformacji i przekształcenia Unii Europejskiej w „Unie Narodów”;

·     Badaniem problematyki „Międzynarodowego Terroryzmu” i walką m. in. o prawdę z wydarzeń z 11 września 2001 r.

·     Promocją historii i kultury narodowej;

·     Badaniem historii i polityki międzynarodowej.

·     Walką z nową wizją świata związaną z planami NWO-wców (inaczej grupa „Bilderberg”): monopol wielkich, ponad narodowych korporacji zarządzanych przez wielkie rody i kasty, unifikacja prawa, administracji, służby zdrowia, edukacji, wojska, kultury, handlu-gospodarki, żywności, leków i przemytu; światem rządzonym piramidalnie, gdzie pojedyncze osoby i rody rządzą światem; społeczeństwem całkowicie kontrolowanym (biochipy, monitoring) i zaprojektowanym (inżynieria społeczna);

·     Badaniem i walką z wykorzystywaniem nowych technologiami  przeciw człowiekowi jak projekty „Echelon”, „Haarp”, „Blue Beam” itd.

Działalność stowarzyszenia:

Stowarzyszenie ma być oficjalnie zarejestrowane, legalne i jawne. Przed ewentualną inwigilacją ze strony służb i różnych grup interesu przeciwstawić sie nie można, a nawet wyszukane i wyspecjalizowane programy do konwersacji nie zdołają w 100% zapewnić prywatności; dlatego nie zajmujemy się tymi problemami głębiej; A na wszelkie pytania i obawy związane z czynnościami antyorganizacyjnymi ze strony rządu lub koncernów odpowiadam powiedzeniem: że ten sie kryje, co ma coś do ukrycia;

Misja naszej organizacji jest nadrzędna nad ludzkim życiem, naszą prywatnością, statusem majątkowym i rozrywką; osoby świadome zagrożeń którymi chcemy stawić czoło rozumieją ten stan rzeczy i wiedzą, że powinniśmy poświęcić swój czas, pieniądze i życie rodzinne w walce o nasze prawa, bo co nam z tego że mamy pieniądze, jak nie możemy wydać ich tak, jak uważamy za słuszne. Problemy społeczne, łamanie prawa czy narażanie zdrowia i życia to sprawy najważniejsze, przed którymi nie wolno uciekać, ani stać z boku, chować sie i bać! Powinniśmy się jednoczyć w sektorze pozarządowym, formalnie i głośno, by przestępcy wiedzieli że jesteśmy silni i liczni!

Na pytanie czy jest sens walczyć i czy mamy szanse na wygranie z takimi zjawiskami odpowiadamy stanowczo. Nasza grupa nie podejmuje tego typu dyskusji, ale mobilizuje i planuje jak trzeba działać.

Organizacja chce podjąć różne formy działalności i akcje informujące.

Kluczową formą podejmowanych działań będą Wielkie Masowe Kampanie.

Bazą informacyjno-propagandową organizacji, jak i całego ruchu, będzie międzynarodowa strona www, zawierająca filmy dokumentalne, wywiady, dokumenty, tłumaczenia aktów prawnych, ustaw, dekretów (kodeks żywnościowy, traktat Lizboński itd.), relacje, i informacje o polityce czy historii zakazane prawnie lub ideologicznie („poprawność polityczna”); funkcje strony:

·     Główny portal wszelkiej podejmowanej działalności, którą wyżej wymieniono. Będzie bazą i warsztatem wielu organizacji i partii podejmujących  współpracę.

·     Portal niepowtarzalnej biblioteki informacyjnej i punkt wyjściowy do przeprowadzanych akcji.  Informacje tam zawarte mają w pełni uświadomić  społeczeństwo.

·     Organizatorskie,  warsztatowe i integracyjne. Poprzez rozbudowane fora, czaty, konferencje, wideokonferencje, internetowe radio i telewizje będą porozumiewali się i współpracowali członkowie i sympatycy nie tylko z kraju, ale także z zagranicy.

·     Wirtualna siedziba organizacji, dzięki czemu będzie można budować wielkie projekty bez potrzeby częstych, bezpośrednich spotkań ludzi z różnych regionów.

·     Portal internetowy i statutowe hasła organizacji mają być głównym przedmiotem reklamy w czasie prowadzonej „kampanii”;

Reklama i propaganda informacyjna mają być przekazywane w formie: ulotki, plakaty, samochody reklamowe, gadżety reklamowe (koszulki, długopisy, kubki, futerały na telefony komórkowe, smycze, bransoletki itd.), imprezy: koncerty, happeningi, festyny; pikiety reklamowe czy regularne demonstracje i marsze w całym kraju i zagranicą.

Organizacja chce rozwinąć także działalność wydawniczą, pisząc, tłumacząc i wydając książki na tematy wyszczególnione w statucie. Książki mają przybliżyć zainteresowanym problematykę i wprowadzić do organizowanych kampanii. Zapraszamy wszystkich pisarzy do współpracy wydawniczej.

Stowarzyszenie, prócz działań reklamowych, będzie angażować sie także  medialnie, poprzez audycje radiowe, czy imprezy zorganizowane w domach kultury.

Kolejną formą jest działalności stricte polityczna poprzez inicjatywę ustawodawczą, która daje bezpośredni wpływ na kształtowane prawo. Pisanie i zbieranie milionów podpisów pod projekty ustaw i petycje.

Charakterystyka administracyjna struktur organizacji:

Podział:

Stowarzyszenie będzie składać się ze struktur ogólnokrajowych lub (inaczej nazywając) ogólno-stowarzyszeniowych w postaci:

·     Zarządu (ciała ustawodawczego);

·     Komisji rewizyjnej (ciała sądowniczego) lub/i Rady ustawodawczej (ciała konsultacyjnego w sprawie nowych ustaw i uchwał);

·     struktur operacyjnych (Komisje-Departamenty zajmujące sie poszczególnymi naukami: ekonomią, finansami, prawem, informatyką, biologią, chemią, marketingiem, PR, mediami, produkcją filmową, dyplomacja, robotyką i nowymi <eko> technologiami ) stworzone do tego celu „Zespoły tematyczne”, złożone będą ze specjalistów, osób o odpowiednim wykształceniu, doświadczeniu lub wiedzy poznanej „prywatnie”.

(więcej informacji na temat struktur operacyjnych i ich działalności znajdziecie w rozdziałach: „Narzędzia” i „Finanse”)

Stowarzyszenie będzie miało także struktury „lokalne” zwane powszechnie:

·     Oddziałami terenowymi; Każde województwo Polskie (mamy 16 województw) będzie wchodziło w skład pojedynczego oddziału;

1.   Każdy oddział terenowy będzie posiadał oficjalne biuro, mieszczące sie w „mieście wojewódzkim”

(na przykład: Mazowsze-Warszawa, Podlasie-Białystok); Biuro będzie pełniło cele reprezentacyjne i administracyjne;

2.   W mieście, w którym znajduje sie biuro stowarzyszenia, będą odbywać sie imprezy i manifestacje w pierwszej kolejności,  na zasadzie pierwszeństwa; Każde biuro (główną reprezentacyjna siedziba oddziału terenowego) jest uznawana potocznie za centralne  struktury oddziału regionalnego-wojewódzkiego mimo istnienia innych placówek; Nazwa „biuro” jest zarezerwowana administracyjnie dla miast wojewódzkich lub głównej siedziby oddziału terenowego;

3.   Każde biuro (rozumiane jako całość oddziału regionalnego lub jako teren całego województwa*) jest jednostką organizacyjną autonomiczną i samodzielną, z własnym liderem, skarbnikiem, komitetem wykonawczym zadań statutowych, komitetem obsługi biura, rzecznikiem prasowym; Wybór lidera oddziału terenowego odbywa sie w „biurze” w tajnym głosowaniu zebranych na miejscu działaczy (nie mniej niż 30 osób);

Lider pełniący swe obowiązki musi mieszkać w mieście, w którym biuro sie znajduje; okres kadencji to dwa lata,  objęta zasadami wcześniej spisanymi w umowie.

4.   Wszystkie oddziały terenowe mają te same prawa i obowiązki, włącznie z oddziałem „centralnym”

(biuro-zarejestrowane w KRS jako siedziba główna);

Prócz głównych Biur-oddziałów terenowych. Równolegle będą powstawać i funkcjonować:

·     Punkty informacyjne”,  są to reprezentacyjne struktury organizacji na społeczność skupioną w mniejszych miastach jak np. Radom, Kalisz czy Krosno.

1.   „Biura” takie zrzeszają  małe, kameralne grupy członków zwyczajnych; taki punkt administracyjny nie musi być oficjalnie zarejestrowany, ani posiadać jakichkolwiek danych kontaktowych. Punkty informacyjne organizowane są przez członków stowarzyszenia z danego miasta w którym ma powstać dany punkt;

2.   Ci sami członkowie wybierają stałe miejsce i obiekt (piwnice, pokój, mieszkanie, lokal gospodarczy), który sami będą finansować, i zarządzać; z powyższych warunków, powinno być to miejsce mieszkalne, prywatne;

3.   Grupa osób skupionych w danym punkcie powinna być dobrze zorganizowana, zamknięta (o utrudnionym procesie adaptacyjnym nowych aktywistów), pełniącą głównie czynności wykonawcze a nie organizacyjne czy ustawodawcze. Punkty informacyjne powinny być nieformalną, zamkniętą strefą dla członków stowarzyszenia, bliskich sympatyków lub współpracowników,  takim prywatnym, „domowym zapleczem”. Gdzie o umówionej wcześniej porze można sie spotkać i podyskutować  na każdy temat „przy kawie” w odróżnieniu od głównych, oficjalnych,  Biur-oddziałów terenowych reprezentujących każde z osobna województwo Polski. Otwarte o każdej porze, dla każdego zainteresowanego.

4.   Punkty informacyjne, muszą być reprezentowane przez (demokratycznie i w trybie tajnym wybranych) kierowników. Będących jednocześnie, dyrektorami administracyjnymi punktu.

Więcej informacji na temat powstawania biur znajdziesz w rozdziale „Narzędzia”.

Finanse:

Organizacja jest podmiotem ekspansywnym i intensywnym; nie jest klubem dyskusyjnym ani funclubem. Konstruowanie i realizowanie projektów, działalność marketingowa w swym zasięgu i formie wymaga nieograniczonego nakładu finansowego, dlatego nadrzędną rolą organizacji jest działalność gospodarcza, pozyskiwanie dotacji i generowanie kapitału przez struktury organizacji, jak i pojedynczych członków.

Przewidywane sposoby i narzędzia pozyskiwanie funduszów:

·     Spółdzielcze przedsiębiorstwa, wielobranżowe. Zatrudniające głównie pracowników będącymi członkami stowarzyszenia. Fundamentem każdego przedsiębiorstwa mają być powstałe w ramach stowarzyszenia „struktury operacyjne” – zespoły tematyczne. Każdy zespół, gdy osiągnie dojrzałość integracyjną, liczebną i retoryczną, ma przekształcić się w prywatną firmę.

Celem przedsiębiorstw ma być zabezpieczenie finansowe elity intelektualnej organizacji, lepsza organizacja czasu, by mogli wykorzystywać swój potencjał i możliwości w realizowaniu celów statutowych, jak i w życiu zawodowym. Rozwijaniu alternatywnych metod w biznesie, energetyce, rolnictwie, transporcie. Finansowanie celów statutowych stowarzyszenia.

(wszelkie komunikaty i pytania na ten temat proszę zgłaszać na email firmy.inicjatywa@gmail.com )

·     Wydawnictwo. Zapraszamy wszystkich pisarzy, by przekazywali nam nowe książki, zajmiemy się organizacją sprzedaży i promocją; Dzięki nam książka trafi do większego grona osób i przy minimalnej opłacie autor, lub inny podmiot będzie mógł osiągnąć zysk; Jeżeli ktoś zechce w ramach darowizny przekazać na stowarzyszenie częściowy lub całkowity zysk ze sprzedaży. Stowarzyszenie podpisze odpowiednią umowę.

Organizacja będzie w tym przypadku potrzebować własnej drukarni, do tego czasu korzystać będzie z usług osób trzecich.

·     Firmy sprzedaży i wyroby detalicznych. Informacja będzie dostępna w biurach zrzeszenia.

·     Darowizny, dobrowolne składki.

W tej chwili organizacja prawnie nie jest zarejestrowana. Nie posiadamy jeszcze oficjalnego biura, ani konta bankowego, dlatego wszelkie składki, wpłaty i darowizny nie są przyjmowane; dopóki tymczasowy zarząd nie wyśle odpowiedniego komunikatu o zbiórce, czy opłatach, prosimy o nie wpłacaniu i/lub przekazywaniu pieniędzy osobom z organizacji.

Narzędzie (Wstęp):

Do tak szerokiej marketingowej i medialnej działalności potrzebny jest ogromny zasób ludzki i materialny.

Do czasu powstania stowarzyszenia, organizacja podejmuje tylko wysiłki zorganizowania tego pierwszego zasobu, jakim są ludzie; Prowadzona jest w tej chwili reklama i rekrutacja do organizacji.

Ktoś zada pytanie jak można walczyć z tak potężną siłą?

Otóż wroga można pokonać jego własną bronią. Marketing kontra marketing. Szum medialny i społeczne debaty, przykład „sprawy szkodliwych szczepionek” w Europie dał nam pozytywny sygnał, że kilka artykułów w prasie i lekka propaganda informacyjna może zniweczyć plany wielkich koncernów. Nie jest to łatwe ani szybkie. Ale sukces jest możliwy tylko dzięki profesjonalnej akcji i dobrze zorganizowanej grupy.

Codziennie zgłaszają sie osoby chcące pomóc, chcące walczyć. Ludzie młodzi i starsi, studenci i osoby pracujące zawodowo.

Potrzebujemy osób wykształconych, specjalistów  z każdej branży, ale nie tylko. Juz teraz w swych szeregach mamy studentów medycyny, politologów, finansistów, informatyków, prawników, marketingowców, profesorów etc.

Potrzebujemy osób do prac biurowych, prac naukowych,  zbierania podpisów czy rozdawania setek tysięcy ulotek w całym kraju. Mile widziane są osoby bez konkretnego wykształcenia i poniżej 18 r.ż.;

W niedalekiej przyszłości organizacja chce rozwijać się i inwestować w firmy produkujące nowe technologie zgodnie z celami statutowymi. Zapraszamy do współpracy osoby z każdej branży technicznej, gospodarczej czy usługowej, oraz osoby posiadającą wiedzę wojskową.

Przygotowanie i czas.

Uprzejmie informujemy nowe, zainteresowane działaniem osoby, oraz najmocniej przepraszamy i apelujemy osoby już zgłoszone o cierpliwość i wzmożoną aktywność w informowaniu innych osób o powstającej organizacji. O wysyłanie krótkich „odezw” o treści:

Powstaje profesjonalny i ponadnarodowy Ruch ludzi „Świadomych”, przyłącz sie do nas i „walcz” z nami przeciwko Traktatom,  GMO, micro chipom, Kodeksem żywnościowym, szczepionkom, wojnami itp. jeżeli chcesz wstąpić lub pomóc naszemu stowarzyszeniu. Napisz do nas na gadu gadu. Nasz nr to 7194505” Zapraszamy!

W tej chwili jest to najważniejsze. Nasz „profesjonalizm” bynajmniej nie ma polegać na nagłym zrywie w stylu agresywnych rozruchów na ulicach miast, ani szybkich akcjach bezpośrednich, ale na dobrym przygotowaniu, integracji, zebrania wykształconej elity, mogąca stawić czoło każdej złej i fałszywej propagandzie. Los organizacji i jej skuteczność zależy od  stworzonej bazy i środków finansowych przeznaczonych na środki przekaz informacji. Dlatego jeszcze raz apeluje o ostrożność i cierpliwość.

Obecne akcje mogłyby tylko ośmieszyć demonstrujących w mediach, i jeszcze bardziej zaostrzyć inwigilacje naszego środowiska, wprowadzić świadomą dezinformacje w naszych szeregach oraz zwiększyć bezpieczeństwo i tajność zarządzanych informacji wielkich korporacji i instytucji.

Narzędzia

(Procedury i sposoby realizowania opisanych wcześniej zadań i założeń)

Budowa i zarządzanie Biurem (siedziby oddziałów).

Na dzień dzisiejszy Rozdział „narzędzia” traktowany jest za wstępny plan organizatorski, zgodnie z których podejmowane są pierwsze zadania.

Plan powstawania biura oddziałowego i punktów informacyjnych:

·     Integracja i poznawanie się osób z jednego miasta, regionu i województwa na stronie organizacyjnej ratujswiat.org.pl (jeszcze nie uruchomionej; wiadomość o uruchomieniu zostanie rozesłana na pocztę każdego z członków!!!).

·     Zorganizowanie i ustalenie między członkami w swoim forum wojewódzkim (16 pokoi) terminu i miejsca spotkania integracyjnego. Spotkań powinno być tyle, aż grupa ustali miejsce (czyjeś  mieszkanie, pokój, lokum gosp., piwnice itd.)  funkcjonowania tymczasowego biura. Grupa zakładająca biuro, musi wybrać między sobą kierownika biura, zespół zarządzający biurem, rzecznika biura, lidera oddziału, skarbnika. W proces tworzenia się biura tymczasowego nie ingerują władze stowarzyszenia.

·     Wybór zatwierdza zarząd ( wybrany na pierwszym zebraniu walnym stowarzyszenia po rejestracji stowarzyszenia). Osoby pełniące funkcje w biurach oddziałowych muszą podpisać wewnętrzną umowę z zarządem. Po uformowaniu się grupy i wyboru zespołu zarządzającego, lider grupy powinien skontaktować się z zarządem (biurem centralnym; ze względu na lokalizacje strategiczną będzie to Warszawa)

·     Biuro tymczasowe musi być otwarte dla zainteresowanych zgodnie z ustalonymi wcześniej porami np. od poniedziałku do piątku od 16 do 19 godz.; Muszą posiadać oficjalną strone (lub podstrone na stronie organizacyjnej ratujswiat.org.pl), oddzielny tel. i fax; Jeżeli biuro będzie sprawnie i regularnie funkcjonować ( minimum 30 dni), to zostanie przekształcone na oficjalnie działający ośrodek, w pełni finansowany z kasy stowarzyszenia.

·     Punkty informacyjne są nieoficjalnymi ośrodkami, kierownicy zarządzający lokalami podpisują „skrócone umowy”; członkowie związani z określonym punktem, nie muszą wybierać między sobą, ani lidera, ani zespołów zarządzających; ośrodek nie musi posiadać oficjalnych „serwisów informacyjnych” (stron www, telefonów etc.).

·     Budowa oficjalnych biur poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w podobnym procesie, ale przy kontroli i wsparciu władz stowarzyszenia. W tym celu proszę zgłaszać się na email: polonia.inicjatywa@gmail.com

Informacja o pierwszym funkcjonującym biurze zostanie podana na stronie organizacyjnej ratujswiat.org.pl lub wysłana pocztą e-mailową. Informacje o otwarciu kolejnych biur będą umieszczane na forach regionalnych na stronie organizacyjnej.

Budowanie i zadania zespołów tematycznych.

·     Osoby zarejestrowane na stronie organizacyjnej i posiadające konto, zapisują się (rejestrują) na podstronie (strony organizacyjnej) lub na oddzielnej stronie www ze wskazaniem, do jakiej zespołu chcą należeć.

(obecnie ten proces jest nieaktywny, więc każdy zainteresowany aktywnością w zespole zostanie powiadomiony o tym oddzielnym emailem; na dzień dzisiejszy osoby zainteresowane są proszone o wysłanie standardowego CV bez danych personalnych na email: zespoly.inicjatywa@gmail.pl)

Rejestracja na wskazanej stronie będzie traktowana jako formalny zapis. Na wskazanej stronie osoba zapoznaje się z instrukcją obsługi, instaluje podany pakiet komunikacyjny i zapoznaje się z pozostałymi członkami.

·     Strona www będzie miała funkcje wirtualnego biura i warsztatu; wyposażony będzie w funkcje wideokonferencji, edytory tekstu, grafiki i wszelkie opcje pomocne w wirtualnej pracy zespołowej. Każda osoba jest zobowiązana do posiadania własnego sprzętu i wywiązywania się z zadań wcześniej przyjętych.

·     Każdy zespół, gdy osiągnie dojrzałość integracyjną, mobilizacyjną i sprawnościową zostanie przekształcony w pełnoprawne przedsiębiorstwo, dlatego liczymy, że osoby zapisane i zaangażowane w podejmowane projekty, potraktują je jako okres próbny i budowę fundamentów wspólnej firmy, w których mogą starać się o współudziały.

·     Zadaniem zespołów będzie praca badawcza, wydawnicza, planowania strategicznego, projektowanie i realizacja Kampanii reklamowych.

Do zespołów odpowiedzialnych za kompleksowe projektowanie działalności marketingowo-reklamowej należy:

a)    Projektowanie ulotek, plakatów, banerów, haseł propagandowych;

b)    Sprawdzanie pod względem socjotechnicznym artykułów wydawniczych, prezentowanej treści przemówień, odezw, manifestów;

c)     Kontrola pracy rzeczników organizacji;

d)    Układanie programów kampanii, sojuszy i współpracy z innymi „podmiotami”.

e)     Monitoring prasy i mediów;

f)     Dbanie o dobra materialne i duchowe organizacji w opinii publicznej;

g)     Praca na rzecz PR i rozwijanie kontaktu z mediami zewnętrznymi;

·     Praca zespołów musi być dokładna, punktualna, solidarna. Wymagamy wspólnej pracy, wzajemnej konsultacji i pomocy; naganny jest indywidualizm, samodzielność (tylko w pracy grupowej) czy niewywiązywanie się z powierzonych zadań w określonym terminie.

Szczegóły będą opracowane w regulaminie stowarzyszenia;

·     Efektem pracy zespołów będą wzory graficzne ulotek, plakatów, odezw, które następnie są przekazywane Komisji rewizyjnej stowarzyszenia i zarządowi, który zatwierdza projekty i je finansuje;

·     Sfinansowany produkt np. ulotki są drukowane w określonej wcześniej drukarni i rozsyłane do biur i punktów informacyjnych zgodnie z założonym wcześniej planem; Każde biuro powinno zorganizować grupy i ochotników, którzy następnie produkt rozprowadzą pod kontrolą kierownictwa ośrodka;

Jak być członkiem? Jakie ma to znaczenia?

Powołujemy do życia stowarzyszenie, które może pod koniec roku zamienić sie w lidera światowego (potrzeba powyżej 1500 osób) w walce ze zjawiskami NWO. Potrzebujemy tylko twojego poparcia. Zapraszamy do członkostwa, poszukujemy wstępnie 10 tyś członków, którzy mniej lub bardziej mogą nas wesprzeć. Obecnie zgłosiło sie około tysiąca zainteresowanych (od sierpnia 2009), z Polski i polonii (Anglia, Irlandia, Francja, Hiszpania, Norwegia, USA). Jakie znaczenie mają powyższe liczby?

Otóż stowarzyszenie nie ma być organizacja sztywna i niedostępną dla szeregowych członków, nie zamierzamy też narzucać komukolwiek zdania. Naszym zamysłem było stworzenie stowarzyszenia dla ludzi, a nie dla „prezesa, bądź zarządu”.  Umożliwiłoby zebranie zainteresowanych w „jedno ciało” w którym mogliśmy nawzajem dyskutować, wymieniać się informacjami i poglądami, zbierać dane na temat spisków czy zagadnień społeczno-gospodarczych w jedno praktyczne miejsce, jak strona www, radio czy telewizja internetowa. Podejmowanie działań w organizacji będzie miało charakter oddolny. To członkowie maja być twórcami i organizatorami inicjatyw stowarzyszenia, natomiast powołana rada i zarząd ma służyć, jako ciało zatwierdzające i sądownicze. To twór myśli i inicjatyw ludzi.

Zgodnie z powyższą sytuacją potrzebujemy sporych „zasobów ludzkich” do działań operacyjnych, jak rozdawanie ulotek, czy zbieranie podpisów.  By móc sprawnie kierować i zarządzać biurami i akcjami informującymi potrzebujemy około 10 tys. osób.

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą nas wesprzeć chociaż w jednym postulacie, członkostwo

w organizacji nie zobowiązuje osoby do poparcia wszystkich naszych punktów statutowych. Wystarczy, że poprzesz nas w jednej sprawie np. sprzeciw wobec traktatu Lizbońskiego, używania niebezpiecznych technologii czy szkodliwych substancji chemicznych w żywności. Każdy głos jest ważny, razem możemy więcej.

Nasze stowarzyszenie nie zrzesza i nie planuje zrzeszać osób zajmujących sie tylko tematyka spiskowo-polityczną, ale także różnych problemów społeczno-gospodarczych.

Chociaż możemy przypominać w postulatach antyglobalistów czy anarchistów, to nimi nie jesteśmy, tworzymy oddzielna,  niezależną i wolną od utartych ideologii organizacje. Natomiast mamy kontakt i poparcie tych grup w kilku naszych celach i postulatach.

Nasze drogi działania mają być o charakterze legalnym i demokratycznym. Wyrzekamy się przemocy i działalności antypaństwowej. W tym miejscu nawołujemy wszystkich do pokojowej i kulturalnej dyskusji. Nasza odezwę kierujemy do każdej grupy zawodowej, społecznej i religijnej, wasz status materialny nas nie interesuje. Zapraszamy ludzi wierzących, jak i ateistów, zdeklarowanych kapitalistów, jak i socjalistów, chętnie nawiążemy kontakt z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i środkami przekazu medialnego, które mogłyby nas poprzeć w danym postulacie. Zapraszam i apeluje.  Ignorancja i bezczynność jest gorsza od wykonanej zbrodni.

Członkostwo w naszej organizacji nie zobowiązuje nikogo do płacenia składek, czy aktywnego działania, najważniejsza jest obecność i ewentualny podpis pod petycje.  Każda osoba zaś, powiększa liczebnie rzesze „świadomych” i formalnie sprzeciwiających się ludzi. Im większa jest ta grupa, tym większe są możliwości reprezentacyjne i operacyjne samej organizacji. Nasze stowarzyszenie planuje nawiązać współprace z kilkudziesięcioma organizacjami, bez względu na ich ideologie, wiarę, status prawny. Problem GMO, Biochipów, obowiązkowych szczepień, czy Traktatów unijnych, dotyczy każdego bez względu, czy jest czarny czy czerwony itd. Członkostwo w stowarzyszeniu jest darmowe,  a ewentualne składki nadobowiązkowe.

Zasady rekrutacji:

·     Wstępna deklaracja chęci uzyskania członkostwa-nie zobowiązująca.

·     Podanie 3 ogólnych informacji potrzebnych do klasyfikacji do odpowiednich  oddziałów terenowych i funcji.

Miejsca zamieszkania (sama nazwa  miasta; w przypadku miast poniżej 10 tyś. mieszkańców podać najbliższe większe miasto).

Wykształcenie (w przypadku studentów, uczniów techników  profilowanych, studium (1 lub 2 letnie

kierunek i specjalizacje), posiadanie prawa jazdy, znajomość języków (tylko średni poziom i powyżej);

Numer komunikatora gadu – gadu, skype (jeżeli nie masz, koniecznie załóż), zalecamy podać numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego (wymagamy podanie przynajmniej jednego kontaktu bezpośredniego)

Podanie informacji, czy członek ma być osobą publiczną (osoba nie ma zastrzeżonych danych personalnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i regulaminem* stowarzyszenia) czy anonimową (dane personalne zastrzeżone). Jeżeli ma to być, status osoby publicznej, proszę podać swoje imię i pseudonim, jeżeli anonimowa tylko wymyślony przez siebie pseudonim (do 12 liter, cyfry dozwolone).

Informacje te wysyłamy na email rekrutacja.inicjatywa@gmail.com i czekamy na odp. Operatora działu rekrutacji. Osoby, które już się zapisały, proszone są o podanie informacji o znajomości języków, kursów i prawa jazdy; najlepiej na nr gg7194505.

Jeżeli masz pytania dotyczące członkostwa napisz na powyższy email lub zadzwoń na naszą infolinii 796109961(play)

Pseudonimy będzie miał każdy członek stowarzyszenia. Wszystkie osoby prócz rzeczników PR; w drodze oficjalnych kontaktów posługują się swoim anonimem; są to iwy łącznie kwestie porządkowe(w sytuacji gdy w organizacji jest 20 Michałów lub Marcinów, mniej skomplikowaną komunikacja jest gdy każdy inaczej się nazywa);

·     Następnie zarejestruj się na naszej stronie ratujswiat.org.pl; rejestracja i uzyskanie własnego konta użytkownika czynią cię nieformalnym członkiem(do uzyskania konta potrzebna jest wstępny zapis, zgodnie z punktem 1.)

Jeżeli strona nie wyświetla ci się, to oznacza że jeszcze nie funkcjonuje. Strona będzie miała na początku tylko funkcje integracyjno-organizatorskie i będzie tylko wersją testową strony zapowiedzianej; równolegle będzie budowana strona właściwa.

·     Gdy stowarzyszenie będzie zarejestrowane w KRS (na rejestracje czeka się do 3 miesięcy od złożenia papierów), na stronie ratujswiat.org.pl będzie dostępny formalny formularz członkowski. Osoby chcące sformalizować swoje członkostwo proszone są o ściągnięcie powyższego formularza, wydrukowania, czytelnego wypełnienia i wysłania pocztą lub osobistego dostarczenia do swojego biura oddziałowego.

*  Regulamin stowarzyszenia powstanie po rejestracji stowarzyszenia w KRS

Zadania członków:

·     Jak już zostało powiedziane, żadnych obowiązkowych zadań nie ma. Jeżeli zaś ktoś chce zaangażować się w podejmowane projekty, są to zazwyczaj prace biurowe dla „struktur operacyjnych” lub projekty reklamy i propagandy informacyjnej (rozdawanie ulotek, pikiety reklamowe, prowadzenie samochodów reklamowych itd.).

·     Każde z tych zadań podejmowane są planowo, zgodnie z wcześniej ustaloną strategią kampanii;

·     Akcje podejmowane są w grupach (wszyscy członkowie są przypisani do swoich biur-oddziałów zgodnie z miejscem zamieszkania i tam w pierwszej kolejności koncentrują swoje działania; osoby mieszkające poza granicami Polski pracują w ramach biura polonijnego, jeżeli taki jest lub poprzez wirtualne biuro zespołów tematycznych w kategorii „polonia”) lub masowo na ogólnokrajowych demonstracjach, które zgodnie z założonym planem mają odbywać się w lato i zimę w Warszawie;

·     W ustalonym wcześniej czasie lub uzgodnione w ramach „umów” z kierownictwem swojego oddziału.

·     Członkowie mocno zaangażowani mogą liczyć na zwrot kosztów, lub szkolenia np. prawa Jazdy.

Więcej informacji o aktualnych projektach znajdziecie na stronie organizacyjnej, w swoim biurze oddziałowym, lub (do czasu rejestracji) na gadu – gadu pod numerem 7194505, na skype: ratujswiat1 (Marta-triniti), ratujswiat2.pl lub ratujswiat2 (Marcin) pod emailem  ogólnym ratujswiat@gmail.com lub zadzwoń na naszą infolinii 796109961(play)

Prosimy wszystkie osoby które dostały prezentacje, o potwierdzenie odbioru i rozpowszechnienie prezentacji wśród rodziny, znajomych, kolegów z pracy itd.

Przepraszamy za błędy językowe i merytoryczne jeżeli takie wystąpiły. Prosimy równocześnie o wysyłanie komentarzy, poprawek i pomysłów dotyczących prezentacji na email: prezentacja.inicjatywa@gmail.com

Lub bezpośrednio pisać pod prezentacja. Dziękujemy.

Reklamy

Komentarze 2

Subscribe to comments with RSS.

  1. omega said, on Marzec 9, 2010 at 8:08 pm

    Prezentacja tresciwa i dobrze przygotowana.

    Wartoby wyszczegolnic najwazniejsze sprawy ,o ktore chcemy walczyc_takie ktore dotycza ogolu albowiem latwiej bedzie zyskac poparcie.

    Podoba mi sie styl walki”marketing kontra marketing” ,wydaje sie ,ze to najbardziej dziala!

  2. Zyzio said, on Kwiecień 5, 2010 at 12:57 pm

    Adres witryny o której mowa, a która się nie wyświetliła, mimo, że uzupełniłem pole „Strona internetowa” to „www.zagrozenia.org” Przepraszam za spam.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: